reference

TRANSOM CHAIR, dizajn: Simon Morasi Piperčić

Stolac Transom  / SMPDO

Upečatljiv vizualni akcent je elegantna linija naslona, jasna horizontala nastala intenzivnim svijanjem drva, nudi ljepotu i čvrstoću. Vertikalni i horizontalni elementi suprotstavljeni su pod oštrim kutovima i grade dinamičnu cjelinu, prozračnu i grafički intrigantnu siluetu.