projekt

Podaci

Naziv projekta – Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN

Referentna oznaka ugovora – KK.01.2.2.03.0009

Razdoblje provedbe projekta – 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine

Provedba projekta CEKOM SPIN predviđena je kroz sljedeće elemente:

Ulaganje u nadogradnju inovacijskoga klastera CEKOM SPIN
Rad inovacijskoga klastera CEKOM SPIN
Industrijsko istraživanje
Eksperimentalni razvoj
Promidžba i vidljivost
Upravljanje projektom i administracija.

 

Projekt je prema identificiranim područjima aktivnosti istraživanja i razvoja relevantan i povezan sa Strategijom pametne specijalizacije RH 2016-2020 (S3) u okviru tematskoga prioritetnog područja 5 (TPP 5) Hrana i bioekonomija, Pod-tematskoga prioritetnog područja 5.2 (PTPP 5.2) Održiva proizvodnja i prerada drva. Projekt je logično i funkcionalno povezan i s TPP 2 Energija i održivi okoliš (PTPP 2.2 Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali), a uključuje i mogućnost primjene horizontalnih tema (KET i ICT) što otvara mogućnosti za međusektorsku suradnju i razvoj novih niša putem istraživanja i razvoja proizvoda i primjene novih tehnologija za stvaranje proizvoda više dodane vrijednosti.