usluge

Obrazovni program

Radionice

Projektom je predviđeno sedam edukacijskih radionica vezanih uz industrijsko istraživanje iz područja dizajna namještaja. Radionice će se provoditi kao uvodna aktivnost za svaku IRA, a cilj im je sudionike pripremiti i uvesti u procese analize i sinteze dizajn-procesa koji se provode u industrijskom istraživanju za svaku IRA. Sudionici će biti upoznati s metodama i sadržajem izrade uputa za dizajn kao i metodama uspostavljanja inovativnih koncepata dizajna.
Predviđeno vrijeme trajanja svake radionice je dva do tri dana.
Radionice su otvorenoga tipa za sve zainteresirane uz obvezu prijave i uplate kotizacije po objavi radionice što će biti pravovremeno objavljeno na ovim stranicama.

Poziv
na radionicu

Održane
radionice

5. Radionica

04.– 05. veljače 2020. godine
Naručitelj: Spin Valis
Izvršitelj: DC Orešić
Voditelj: Mladen Orešić
Suradnici: Neven Kovačić, Simon Morasi Piperčić

Istraživanje i razvoj namještaja za spavanje

Dnevni red 4. veljače 2021.
10.00 – 10.30 〉 Informiranje o sadržaju i svrsi radionice; Upoznavanje sudionika
10.30 – 11.00 〉 Detektiranje područja istraživanja za dizajn
11.00 – 11.30 〉 Pregled povijesnog razvoja namještaja za spavanje
11.30 – 12.00 〉 Detektiranje tipoloških karakteristika suvremenog namještaja za spavanje
12.00 – 13.00 〉 Detektiranje čimbenika dizajna namještaja za spavanje i načina vrednovanja
13.00 – 13.30 〉 Pauza
13.30 – 14.00 〉 Formiranje dokumenta Indeks dizajna
14.00 – 15.30 〉 Izbor referentnih proizvoda vlastite proizvodnje, konkurencije, ciljane konkurencije i lidera na tržištu
15.30 – 16.00 〉 Sažetak obavljenog i raspodjela aktivnosti po grupama

Dnevni red 5. veljače 2021.
10.00 –  12.00 〉 Rad u grupama po područjima istraživanja
12.00 – 13.00 〉 Izvještavanje grupa o obavljenom
13-00 – 13.30 〉 Pauza
13.30 – 15.00 〉 Definiranje tipologije namještaja za spavanje  i hodograma razvoja
15.30 – 16.00 〉 Zaključci radionice