projekt

Opis projekta

Opći cilj

Osnovni cilj projekta je razvoj Centra kompetencija CEKOM SPIN te provedba istraživačko-razvojnih projekata u cilju razvoja inovativnih i konkurentnih proizvoda, procesa i usluga za komercijalizaciju u području industrije namještaja od masivnoga drveta. Cilj je zajednice prijavitelja podići vlastite kapacitete za istraživanje i razvoj te time posredno utjecati i na konkurentnost i prepoznatljivost cijeloga hrvatskoga drvno-prerađivačkoga sektora na globalnom tržištu.

Specifični ciljevi

Razvoj inovativnih koncepata i proizvoda i uspostavljanje razvoja proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti u segmentu namještaja od masivnoga drveta te procesa i tehnologija koje se mogu povezati
s industrijskim i tehnološkim procesima u proizvodnji finalnoga drvnog namještaja

Razvoj ljudskih resursa kroz pametnu specijalizaciju, edukaciju uz tematska područja istraživanja
i povećanje suradnje i transfera znanja između javnoga i poslovnoga sektora

Uspostavljanje suradnje u istraživanju i razvoju između partnera iz proizvodnih i istraživačkih sustava kroz razvoj I&R i unaprjeđenje inovacijske infrastrukture

Korištenje međusektorskih tema, posebno kreativne industrije, za nastanak novih gospodarskih aktivnosti, podizanje produktivnosti, osvajanja novih niša na globalnome tržištu i stvaranje novih održivih radnih mjesta.

Ciljne skupine

Prema kategorijama, ključne ciljne skupine CEKOM SPIN-a obuhvaćaju:

male i srednje poduzetnike te njihove stručnjake koji će sudjelovati u implementaciji i provedbi 
IRI (istraživanje, razvoj, inovacije) projekata korištenjem infrastrukture i opreme unutar CEKOM SPIN-a

veliku industriju
, poglavito drvno-prerađivački sektor (proizvodnja finalnoga drvenog namještaja) s posebnim usmjerenjem ka komplementarnome objedinjenom nastupu i razvoju novih inovativnih i integriranih proizvoda (linija namještaja + linija poda + unutarnji elementi) 

akademsku i istraživačko-razvojnu zajednicu
, uključujući hrvatska i inozemna sveučilišta, institute i ostale obrazovne te istraživačke ustanove koje razvijaju inovativne projekte i/ili održavaju obrazovne/studijske programe iz srodnih sektora

kreativnu i kulturnu industriju
, poglavito područja industrijskoga dizajna, interijera i arhitekture, ali i područja koja sudjeluju u promociji proizvoda kao što je dizajn vizualnih komunikacija, fotografija, film i interaktivni dizajn

studente i učenike
koji će sudjelovati u stručnim studijskim programima komplementarnih fakulteta i institucija i/ili strukovnih škola te koristiti CEKOM SPIN kao mjesto stručnog usavršavanja i praktičnoga rada na stvarnim razvojnim projektima.