usluge

Obrazovni program

Konferencije

Predviđena je organizacija dvije stručne konferencije uz angažiranje govornika prepoznatih u području dizajna i razvoja namještaja. Tema jedne je potencijal dizajna, a druge praksa razvoja inovativnoga namještaja od masivnoga drveta u kombinaciji s drugim materijalima. Prva će se konferencija održati početkom, a druga krajem provedbe uspostavljanja CEKOM SPIN-a.

Vrijeme održavanja konferencija bit će pravovremeno objavljeno na ovim stranicama.