reference

IRA projekti

U okviru aktivnosti predviđenih uspostavom Centra kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda CEKOM SPIN predviđeno je 7 IRA projekata kojima će se kroz industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj ostvariti 40 koncepata namještaja:

IRA 1 – 10 koncepata namještaja za sjedenje
IRA 2 – 8 koncepata namještaja za blagovanje
IRA 3 – 6 koncepata namještaja za izlaganje
IRA 4 – 6 koncepata namještaja za odmor
IRA 5 – 4 koncepta namještaja za spavanje
IRA 6 – 4 koncepta namještaja za odlaganje
IRA 7 – 2 koncepta namještaja za rad

Rješenja će predvidjeti razvoj proizvoda u potpunosti iz masivnog drva i u kombinaciji s drugim materijalima, a sadržavati će inovativne i originalne karakteristike u područjima funkcije, estetike, strukture, konstrukcije i tehnologije. Posebna pažnja će biti usmjerena na principe  ekodizajna i održivog razvoja.