projekt

Financije

Sredstva financiranja projekata identificiranih pod Tematskim područjem TP1 – Istraživanja potencijala primjene masivnoga drveta u dizajnu namještaja i razvoj inovativnih koncepata i proizvoda osigurana su iz dva izvora:

Bespovratna sredstva: Europski fond za regionalni razvoj, putem natječaja Ministarstva gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.
Vlastita sredstva: Nositelj projekta i partneri, u skladu s dozvoljenim intenzitetom potpore za
istraživačko-razvojne projekte.

Ukupna vrijednost projekta: 118.635.689,57 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 60.233.713,38 HRK

Za više informacija o europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
https://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020 posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/