reference

PATRONA CHAIR, dizajn: GRUPA

Stolac Patrona   / Grupa

Kompleksna i jasna mreža linija oblog presjeka evocira klasične forme u novoj interpretaciji, uz promišljenu isprepletenost elemenata, u preciznoj izvedbi i finoj razradi detalja.