reference

WOODY ALIEN CHAIR, dizajn: NUMEN / FOR USE

Stolac Woody Alien  / Numen/For Use

Kao i u glazbi, varijacijama osnovne teme, igrom idejama i nadograđivanjem nastaje novo. Svijanje drva ovdje je osnovna tema, sadrži karakterističan pokret, zamah, suprotstavlja se ravnim dijelovima, uz varijacije koje poznatoj formi daju sasvim nov ton.