vijesti

Transom chair dobitnik nagrade BIG SEE Wood Design Award 2022

Naš projekt TRANSOM CHAIR (Simon Morasi Piperčić) dobitnik je nagrade BIG SEE Wood Design Award 2022, a također je nominiran i za najbolji projekt (Grand Prix) u kategoriji Drveni namještaj.