vijesti

Poziv na 7. edukacijsku radionicu – Istraživanje i razvoj namještaja za rad

U sklopu projekta Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN pozivamo Vas na 7. radionicu Istraživanje i razvoj namještaja za rad.  

Radionica će se održati u prostorima Klastera Cekom SPIN, Konferencijska dvorana Cekom, Spin Valis d.d. Industrijska 24, Požega, dana 28. i 29. rujna 2021. god. Radionicu će voditi prof. Mladen Orešić.

7. RADIONICA: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA ZA RAD

Termin: 28. i 29. rujna 2021. god., Spin Valis, Požega
Naručitelj: Spin Valis
Izvršitelj: DC Orešić
Voditelj: Mladen Orešić
Suradnici: Simon Morasi Piperčić

Dnevni red 28. rujna 2021.
10.00 – 10.30 〉 Informiranje o sadržaju i svrsi radionice; Upoznavanje sudionika
10.30 – 11.00 〉 Detektiranje područja istraživanja za dizajn
11.00 – 11.30 〉 Pregled povijesnog razvoja namještaja za rad
11.30 – 12.00 〉 Detektiranje tipoloških karakteristika suvremenog namještaja za rad
12.00 – 13.00 〉 Detektiranje čimbenika dizajna namještaja za rad i načina vrednovanja
13.00 – 13.30 〉 Pauza
13.30 – 14.00 〉 Formiranje dokumenta Indeks dizajna
14.00 – 15.30 〉 Izbor referentnih proizvoda vlastite proizvodnje, konkurencije, ciljane konkurencije i lidera na tržištu
15.30 – 16.00 〉 Sažetak obavljenog i raspodjela aktivnosti po grupama

Dnevni red 29. rujna 2021.
10.00 –  12.00 〉 Rad u grupama po područjima istraživanja
12.00 – 13.00 〉 Izvještavanje grupa o obavljenom
13-00 – 13.30 〉 Pauza
13.30 – 15.00 〉 Definiranje tipologije namještaja za rad i hodograma razvoja
15.30 – 16.00 〉 Zaključci radionice

Cijena kotizacije iznosi 1.200,00 HRK + PDV po osobi.

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je poslati prijavu koja sadrži ime i prezime te naziv tvrtke/institucije (ako je primjenjivo) na e-mail adresu vlatka.zmire@spinvalis.hr te uplatiti kotizaciju najkasnije do 27. rujna 2021. do 15:00 sati.

Broj računa za uplatu kotizacije: HR57 2340 0091 5110 4299 0